Содержание

Синдром — Вікіпедія

Приклад клінічного синдрому — токсичний епідермальний некроліз (синдром Лаєлла), тяжке імуноалергічне захворювання, при якому відбуваються ураження шкіри.

Синдро́м (грец. σύνδρομον, σύνδρομο — збіг, скупчення[1]) — стійка сукупність симптомів із загальним патогенезом. Синдром може складати клінічну характеристику усієї хвороби або її частину, при цьому об’єднуючи прояви патології однієї або декількох систем та органів організму людини.

Хоча ще Авіценна в своєму Каноні лікарської науки[2] у XI столітті вперше запропонував ідею синдрому в діагностиці конкретних захворювань,[3]але вважають що основну роль у введенні до медичного вжитку поняття «медичний синдром» зіграв видатний англійський лікар XVII століття Томас Сиденгам.[4]

Особливості поняття «синдром»[ред. | ред. код]

Синдром не є рівнозначним поняттю «хвороба», адже може зустрічатися при кількох хворобах. Так, синдром жовтяниці може відбуватися при вірусних гепатитах, гемолітичній анемії, лептоспірозі, тропічній малярії, обтурації жовчних проток при ускладненій жовчнокам’яній хворобі (холелітіазі), тощо. Поняття «синдром» не рівнозначне й поняттю «симптомокоплекс», хоч деякі медичні джерела їх невиправдано трактують як синоніми. Адже «симптомокомплекс» — це стислий опис симптоматики конкретної хвороби, тобто може бути семіотичним виразом нозологічної одиниці, синдрому або ускладнення.

Підґрунтя поняття «синдром»[ред. | ред. код]

У медицині та психології, термін «синдром» ґрунтується на асоціації деякої кількості клінічно розпізнаних симптомів (особливостей, ознак або характеристик), які часто трапляються разом, таким чином, що присутність одного симптому попереджує лікаря про можливу присутність інших симптомів, або інших ознак. Це частіше за все виявляється, коли причина, та/або патогенетичні зміни відбуваються разом (патофізіологія синдрому).

Синдромна діагностика[ред. | ред. код]

На сьогодні велике значення у клінічній діагностиці хвороб надають синдромному[5] підходу, тому що синдром містить достатньо стійке сполучення певних симптомів, яких можна більш-менш часто виявити. На відміну від багатьох патологічних патогенетичних зрушень цю сукупність симптомів визначити можна за допомогою простих засобів — збору анамнезу, візуального спостереження, пальпації, перкусії,аускультації, тощо. У сучасній діагностиці синдромний підхід є етапом нозологічної діагностики, тобто виявлення сутності певної хвороби. Синдромний підхід в діагностиці певною мірою дозволяє на достаціонарному етапі скоріше запідозрити хворобу і, відповідно, швидше доправити хворого до стаціонару. Наявність певного синдрому дозволяє і на стаціонарному етапі іноді не використовувати складні та дорогі засоби лабораторно-інструментальної неспецифічної діагностики. Іноді наявність синдрому дозволяє перейти одразу до лікування, зокрема, до хірургічного втручання при синдромі гострого живота, якого можуть спричинити гострий апендицит, панкреатит, холецистит, дивертикуліт, тощо.

Широке використання синдромного підходу в діагностиці призвело до спрощування самого поняття «синдром». З’явились абсолютно неправильні поняття на кшталт «больовий синдром», «диспептичний синдром», не відповідають сутності синдрому, є по суті є симптомами, які мають неоднозначну нозологічну сутність при різних хворобах. Таке спрощування поняття «синдром» також сприяє недоцільній зміні патогенетичного підходу в лікуванні на спрощений симптоматичний.

Особливості сучасного термінологічного використання поняття «синдром»[ред. | ред. код]

Часто термін «синдром» використовують до тих хвороб, коли їхню етіологію не встановили. Термін «синдром» також продовжують використовувати у деяких випадках навіть після того, як основну (етіологічну) причину знайшли, або коли існує ряд різних першопричин, що дають початок тій же комбінації симптомів та проявів.

У сучасній медицині виділяють близько 1600 синдромів. Багато з них відносять до епонімів — тобто називають іменами вчених, які вперше їх описали: синдром Дауна, синдром Гієна — Барре, синдром Лаєлла, синдром Скуміна, тощо.

Існують ще поняття «анатомічний синдром» — сукупність фізичних симптомів чи ознак, які відповідають структурним змінам органів, «функціональний чи фізіологічний синдром» — поєднання функціональних симптомів.

За останні десятиріччя термін «синдром» використовують і за межами медицини для опису певних явищ, зокрема у психології — Стокгольмський синдром, «синдром вболівальника», у декодуванні — «декодувальний синдром», тощо.

Перегляд цього шаблону
  Тематичні сайти
Словники та енциклопедії

.

uk.wikipedia.org

Синдром — Медицинская энциклопедия

I

Синдром (syndromom, греч. syndromē стечение, скопление)

устойчивая совокупность ряда симптомов с единым патогенезом. Патогенетическое единство проявлений, составляющих С., придает этому понятию большую определенность по сравнению с понятиям «симптомокомплекс», которое может относиться к совокупности патогенетически разнородных признаков, характеризующих нозологическую форму, ее осложнения, варианты проявлений С. может составлять клиническую картину болезни или ее части, будучи при этом проявлением патологии одной системы или органа.

В современной медицине описано около синдромов. Их наименования часто носят стихийный характер; многие названы по имени врача или врачей, впервые или наиболее точно их описавших.

Синдром не равнозначен болезни как нозологической единице, т.к. он может быть связан с разными заболеваниями (например, причиной геморрагического С. могут быть острый цирроз, гемофилия, болезнь Верльгофа, цирроз печени, цинга и др.). Однако иногда слово «синдром» входит в название той или другой нозологической единицы, чаще в случаях, когда этиология и патогенез заболевания неясны (например, синдром Гудпасчера). Последующее выявление этиологии не всегда ведет к замене слова «синдром» словом «болезнь» в названии патологии оба они могут существовать как равнозначные.

Из отечественных клиницистов большой вклад в разработку синдромного подхода к болезни внес М.П. Кончаловский, оценивший прогрессивность данного принципа. В 1939 г. он отмечал что «клиника отходит от неподвижной атомической органодиагностики в сторону формирования синдромов и симптомокомплексов. В современных условиях синдромный подход широко вошел во врачебную практику. Возможной причиной этого, кроме сложности познания ряда патологических состояний, является присущая С. устойчивость и закономерность возникновения.

В диагностике (Диагностика) синдромный подход нередко является этапом установления нозологического диагноза, т.к. распознавание С. играет важную роль в определении нозологической сущности наиболее важных проявлений болезни или ее осложнений. Синдромный диагноз имеет определенные преимущества, особенно на догоспитальном этапе диагностики. Он может быть быстро установлен при наименьшем объеме диагностических исследований. В то же время он достаточен для обоснования патогенетической терапии или направления больного в стационар для оперативного вмешательства (например, при синдроме острого живота). Однако синдромный подход не исключает необходимости стремления к нозологическому диагнозу, наиболее полно обосновывающему объем медицинской помощи больному, включая этиологическое лечение.

Широкое использование синдромного подхода привело к нежелательной тенденции упрощать само понятие «синдром». Например, выражения «болевой синдром» и «диспептический синдром» не отвечают содержанию понятия «синдром», т.к. подразумевают по существу симптомы (см. Симптом), имеющие неоднозначное семиотическое содержание при разных заболеваниях. В данной тенденции кроется опасность ошибочной трактовки болезни и ограничения лечебной тактики, т.е. подмены нозологического и синдромного подхода простым, симптоматическим.

II

Синдром (syndromum; греч. syndromē стечение признаков болезни, от syndromes вместе бегущий; син. симптомокомплекс)

совокупность симптомов, объединенных единым патогенезом; иногда этим термином обозначают самостоятельные нозологические единицы или стадии (формы) какой-либо болезни.

Источник: Медицинская энциклопедия на Gufo.me


Значения в других словарях

 1. Синдром — (от греч. syndrome — скопление, стечение) определённое сочетание признаков болезни (см. Симптом), обусловленных единым Патогенезом. С. не равнозначен болезни как нозологической форме (см. Нозология), т. Большая советская энциклопедия
 2. синдром — Синдром, синдромы, синдрома, синдромов, синдрому, синдромам, синдром, синдромы, синдромом, синдромами, синдроме, синдромах Грамматический словарь Зализняка
 3. синдром — Синдро́м/. Морфемно-орфографический словарь
 4. синдром — см.: шубовидный синдром Толковый словарь русского арго
 5. СИНДРОМ — СИНДРОМ (от греч. syndrome — скопление) — закономерное сочетание симптомов, обусловленное единым патогенезом; рассматривается как самостоятельное заболевание (напр., синдром Меньера) или как стадия (форма) каких-либо заболеваний (напр., нефротический синдром, уремия при хроническом нефрите). Большой энциклопедический словарь
 6. синдром — СИНДРОМ -а; м. [от греч. syndromē — стечение, соединение многих] Мед. Сочетание различных симптомов заболевания, обусловленных единым механизмом развития патологических процессов. Болевой с. Астенический с. Двусторонний шейный с. Толковый словарь Кузнецова
 7. синдром — СИНДРОМ, а, м. (спец.). Сочетание симптомов, характерных для какого-н. заболевания. Болевой с. Астматический с. Толковый словарь Ожегова
 8. синдром — СИНДРОМ (от греч. syndrome — скопление), симптомокомплекс, совокупность симптомов болезни, объединённых единым патогенезом, характеризующих определённое патол. состояние организма. Обычно… Ветеринарный энциклопедический словарь
 9. СИНДРОМ — СИНДРОМ (от греч. syndrome — скопление) — англ. syndrom; нем. Syndrom. Сочетание признаков (симптомов), имеющих общий механизм возникновения и характеризующих определенное состояние организма. Социологический словарь
 10. синдром — орф. синдром, -а Орфографический словарь Лопатина
 11. синдром — -а, м. мед. Определенное сочетание признаков болезни, обусловленных единым механизмом развития заболевания и патологических процессов. [От греч. συνδρομή — стечение, соединение многих] Малый академический словарь
 12. синдром — синдром м. Комплекс симптомов, характерных для какого-либо заболевания. Толковый словарь Ефремовой
 13. синдром — [< гр. стечение] – мед. сочетание признаков (симптомов), характерное для какой-либо болезни. Большой словарь иностранных слов
 14. синдром — СИНДРОМ а, м. syndrome m. Комплекс симптомов, характерных для какого-л. заболевания. БАС-1. Доктор долго нащупывал пульс, измерил давление, сделал разом два укола и назвал мне по имени мой недуг — «синдром Стендаля», и объяснил… Словарь галлицизмов русского языка
 15. СИНДРОМ — СИНДРОМ, в медицине — ряд симптомов, которые возникают в группе, являясь характерными для определенной болезни. Научно-технический словарь
 16. синдром — сущ., кол-во синонимов: 12 агранулоцитоз 1 галлюциноз 2 гипертиреоз 2 дисгенитализм 2 дисфория 2 евнухоидизм 2 паркинсонизм 2 псевдогипопаратиреоз 1 псевдодеменция 1 психосиндром 1 синус-тромбоз 1 скаленус-синдром 1 Словарь синонимов русского языка

gufo.me

Синдром — это… Что такое Синдром?

устойчивая совокупность ряда симптомов с единым патогенезом. Патогенетическое единство проявлений, составляющих С., придает этому понятию большую определенность по сравнению с понятиям «симптомокомплекс», которое может относиться к совокупности патогенетически разнородных признаков, характеризующих нозологическую форму, ее осложнения, варианты проявлений С. может составлять клиническую картину болезни или ее части, будучи при этом проявлением патологии одной системы или органа. В современной медицине описано около синдромов. Их наименования часто носят стихийный характер; многие названы по имени врача или врачей, впервые или наиболее точно их описавших. Синдром не равнозначен болезни как нозологической единице, т.к. он может быть связан с разными заболеваниями (например, причиной геморрагического С. могут быть острый цирроз, гемофилия, болезнь Верльгофа, цирроз печени, цинга и др.). Однако иногда слово «синдром» входит в название той или другой нозологической единицы, чаще в случаях, когда этиология и патогенез заболевания неясны (например, синдром Гудпасчера). Последующее выявление этиологии не всегда ведет к замене слова «синдром» словом «болезнь» в названии патологии оба они могут существовать как равнозначные. Из отечественных клиницистов большой вклад в разработку синдромного подхода к болезни внес М.П. Кончаловский, оценивший прогрессивность данного принципа. В 1939 г. он отмечал что «клиника отходит от неподвижной атомической органодиагностики в сторону формирования синдромов и симптомокомплексов. В современных условиях синдромный подход широко вошел во врачебную практику. Возможной причиной этого, кроме сложности познания ряда патологических состояний, является присущая С. устойчивость и закономерность возникновения. В диагностике (Диагностика) синдромный подход нередко является этапом установления нозологического диагноза, т.к. распознавание С. играет важную роль в определении нозологической сущности наиболее важных проявлений болезни или ее осложнений. Синдромный диагноз имеет определенные преимущества, особенно на догоспитальном этапе диагностики. Он может быть быстро установлен при наименьшем объеме диагностических исследований. В то же время он достаточен для обоснования патогенетической терапии или направления больного в стационар для оперативного вмешательства (например, при синдроме острого живота). Однако синдромный подход не исключает необходимости стремления к нозологическому диагнозу, наиболее полно обосновывающему объем медицинской помощи больному, включая этиологическое лечение. Широкое использование синдромного подхода привело к нежелательной тенденции упрощать само понятие «синдром». Например, выражения «болевой синдром» и «диспептический синдром» не отвечают содержанию понятия «синдром», т.к. подразумевают по существу симптомы (см. Симптом), имеющие неоднозначное семиотическое содержание при разных заболеваниях. В данной тенденции кроется опасность ошибочной трактовки болезни и ограничения лечебной тактики, т.е. подмены нозологического и синдромного подхода простым, симптоматическим.

dic.academic.ru

Редкие и необычные синдромы в медицине

   Предлагаю вам ознакомиться с интересными и редкими синдромами. Я думая даже человеку далекому от медицины будет любопытно:

Синдром взрывающейся головы

Синдром «взрывающейся головы» является необычным расстройством сна, до недавнего времени мало освещавшимся в медицинской литературе. Этот синдром характеризуется взрывающимся звуком или громким шумом, возникающим в голове непосредственно перед отходом ко сну или во время сна. Этот «взрыв» может сопровождаться вспышкой света, затрудненным дыханием и чувством ужаса.

Специалисты предполагают, что это связано со стрессом и перенапряжением человека. После отдыха в большинстве случаев симптомы синдрома пропадают.

Синдром иностранного акцента

Симптомы этого синдрома – расстройство речи, выражающиеся в незначительных изменениях интонации, скорости и ударений, из-за чего речь больного похожа на говор иностранца, пытающегося освоить чужой язык. Такой синдром обычно появляется после серьезной черепно-мозговой травмы или инсульта, пик ее проявляется через год-два после травмы. Всего с 1941 года зарегистрировано около 50 случаев такого заболевания. Часть из них после специальной терапии и обучения снова “научилась” правильно говорить, но большинство страдают всю жизнь.

Довольно известный случай синдрома иностранного акцента произошел в Норвегии в 1941 году после того, как молодая женщина, Астрид Л. получила ранение в голову осколком при бомбежке. После того как она оправилась от травмы, она заговорила с сильнейшим немецким акцентом, чем и обескуражила своих земляков-норвежцев. Другой случай синдрома иностранного акцента имел место в Англии, когда 60-летняя Линда Уокер после инсульта заговорила со странным акцентом больше напоминающим ямайский чем ее родной английский.

Синдром Фатальной Семейной Бессонницы (бессонницы с летальным исходом)

Это редкое неизлечимое наследственное заболевание, известно только 40 семей, подверженных ему. Человек с трудом спит все меньше и меньше, больше утомляется, страдает галлюцинациями и головными болями и через несколько лет умирает от переутомления.

При фатальной семейной бессонице поражается таламус – отдел мозга, отвечающий за сон. Именно таламус является коммуникатором связей между корой полушарий и телом, пропускающим сигналы в обоих направлениях в необходимые зоны коры или части тела. Считается, что при засыпании снижается эффективность проведения импульсов через таламус. При семейной фатальной бессонице происходит нарушение этой функции.

Болезнь начинается в возрасте от 30 до 60 лет, в среднем в 50, продолжается от 7 до 36 месяцев, после чего больной умирает. Описано заболевание относительно недавно, в 1986 году.

Нечувствительность к боли

Есть ряд людей, у которых небольшая генетическая мутация выключает механизм переноса болевых сигналов по нервам в человеческом теле. Казалось бы, такая жизнь – без боли и страданий – просто мечта, но в действительности больной ежесекундно рискует, так как может в любой момент порезаться, обжечься или ушибиться, не заметив этого сразу. Боль – это индикатор опасности, и без нее наша жизнь становится опасной.

Людям, не чувствительным к боли, ничего не стоит сломать такие важные для жизни суставы, как коленный или локтевой, а также некоторые трубчатые кости, потому что они не понимают, какую силу нужно прикладывать при выполнении таких, казалось бы простых движений, как ходьба или вытягивание конечности. Не чувствительные к боли дети, не испытывая никаких неприятных ощущений, выдавливают глаза из глазниц, вырывают зубы и ногти. У двоих больных отсутствовали губы и части языка – они сжевали в раннем детстве их после того, как начали прорезываться зубы.

Эту редкую генетическую аномалию удалось обнаружить британским ученым благодаря изучению генома членов трех состоящих в отдаленном родстве семей, живущих в Северном Пакистане. В этих семьях регулярно рождались дети, которым было незнакомо чувство боли. Некоторые из них зарабатывали на жизнь уличными представлениями, во время которых прокалывали свое тело ножами и спицами и ходили по углям. Несмотря на нечувствительность к боли, носители мутантного гена могли чувствовать прикосновения, тепло, холод и вкус.

В медицинской литературе описано всего несколько случаев наследственного отсутствия болевой чувствительности. Первое такое сообщение датируется 1932 годом.

Синдром Мебиуса

Это врожденная аномалия, характеризующаяся отсутствием мимики лица из-за неправильного развития нескольких черепномозговых нервов и паралича лицевого нерва. Люди с синдромом Мебиуса не могут смеяться, их лицо похоже на маску. Также им трудно глотать.

Медицине известно это заболеваний с конца 19 века, но возможности терапии ее до нынешнего дня весьма ограничены, а причины развития – неясны. К счастью, зафиксировано совсем немного людей, страдающих таким синдромом.

Синдром Котарда (синдром живого трупа)

Синдром вызывается устойчивым стремлением к суициду и непрекращающейся депрессией. Люди с таким диагнозом жалуются на то, что они потеряли абсолютно все, что связывает человека с миром живых: вкусы, пристрастия и даже свое собственное тело или его часть. Они убеждены в том, что они больше не люди, а просто ходячие трупы. Каким-то парадоксальным образом признание себя «мертвым» дает больному уверенность в своем бессмертии. Иногда заблуждение прогрессирует до такой степени, что пациент может заявлять, будто чувствует, как разлагается его тело. Якобы он ощущает запах собственной гниющей плоти и чувствует, как черви поедают его изнутри.
Эта форма депрессивного расстройства была впервые описана психиатром Жулем Котардом в 1880 году.

Синдром оборотня

По-научному этот синдром называется гипертрихоз, и характеризуется он тем, что у человека начинают расти волосы. Везде и бесконтрольно, включая лицо. Всего известно 50 случаев, большинство из них переданы по наследству. Преимущественно заболевание женщин.
В 2008 году ученые из Колумбийского университета обнаружили, что инъекция тестостерона затормаживает рост волос и стимулирует их выпадение в необычных областях, так что уже есть один из вариантов лечения этого заболевания.

Синдром Стендаля

Еще одно необычное заболевание, при котором человек испытывает сильное волнение, дрожь, головокружение и даже галлюцинации, попав в место, где выставлено большое количество предметов искусства. Наверно, самое опасное место для страдающих от этого заболевания – галерея Уффици во Флоренции. Именно на примере недомоганий туристов, посещающих этот музей, и был описан синдром. А впервые о тревожных симптомах рассказал Стендаль в книге «Неаполь и Флоренция: путешествие из Милана в Реджио».

Синдром Алисы в стране чудес

При этом неврологическом состоянии человек с трудом разделяет объекты по размеру, считая все крохотным (микропсия) или огромным (макропсия) относительно реальных размеров. Такое расстройство может быть начальным сигналом заражения вирусом Эпштейна-Барра (мононуклеоз), в некоторых случаях может вызываться головной болью – мигренью, или же свидетельствовать о начальной стадии эпилепсии. У здорового человека подобные изменения восприятия могут вызывать психоделики, например ЛСД и псилоцибин.

Синдром Мюнхгаузена

Все мы помним этого обаятельного и чудаковатого литературного героя – почти всем нам он был симпатичен. Однако люди с синдромом Мюнхгаузена в реальной жизни отнюдь не так забавны и безобидны.

При этом синдроме человек симулирует, преувеличивает или искусственно вызывает у себя симптомы болезни, чтобы подвергнуться медицинскому обследованию, лечению, госпитализации, хирургическому вмешательству и т. п. Для того, чтобы лечение было назначено, лже-больные имитируют совершенно разнообразные состояния: от туберкулеза до сердечного приступа, от острой боли в животе до язв и порезов. Они глотают ключи, ложки и гвозди – чтобы для операции появился реальный повод; симулируют кровотечения, используя кровь животных или даже умышленно калеча собственное тело; горстями принимают лекарства, прекрасно зная, что никакие препараты им не нужны и даже могут навредить.

Описан прецедент, когда одна пациентка настолько реалистично изображала «острый живот» (боли в брюшной полости), что врачи немедленно назначали операцию. В разных больницах у разных докторов эта дама была прооперирована в общей сложности более 40 раз! Каждый раз врачи с удивлением разводили руками, не находя признаков никаких патологий, буквально ничего, что могло бы стать причиной описанных пациенткой болей. Однако с маниакальным упорством она обращалась и обращалась в различные клиники, пережив за всю свою жизнь более 500 госпитализаций.

Причины такого симулятивного поведения полностью не изучены. Общепринятое объяснение причин синдрома Мюнхгаузена гласит, что симуляция болезни позволяет людям с этим синдромом получить внимание, заботу, симпатию и психологическую поддержку, потребность в которых у них фрустрирована.

Аллотриофагия

Обнаруживаемое часто при душевных болезнях стремление поедать различные несъедобные предметы. Больные употребляют в пищу бумагу, глину, грязь, клей, уголь и другие малоаппетитные вещества.

Синдром чаще всего встречается у очень маленьких детей и людей с задержкой психического развития. Случается что проглатывают крайне опасные и острые предметы вроде стекла, гвоздей, ножиков и т. п.

В более мягкой форме синдром наблюдается при нервных расстройствах и во время беременности как последствие эндоинтоксикации.

Синдром Питера Пэна

Упорное нежелание взрослеть, тяжелый случай инфантилизма. Своим появлением термин обязан американскому психологу Дэну Кейли.
Самый известный пример пациента с синдромом Питера Пэна — Майкл Джексон.

В силу трудно объяснимых, хотя интуитивно понятных причин девочки данному синдрому практически не подвержены.

Иерусалимский синдром

Это относительно редкое расстройство – разновидность религиозного психоза, который провоцируется посещением Иерусалима, причем подвержены ей последователи любой религии. После вояжа в этот город психически неустойчивые личности начинают думать, что они – пророки Бога, могут пытаться основывать собственные религии и требовать, чтобы грешники раскаивались в своих грехах.

Иногда их поведение доходит до крайностей и представляет опасность для них самих или окружающих, и появляется необходимость в насильственной госпитализации, пока не минует период опасности поведения.

По официальной статистике психиатрического центра Кфар-Шауль, из двух миллионов туристов, посещающих город каждый год, он наблюдается примерно у ста человек. Проходит через две-три недели после отъезда из Иерусалима.

Синдром чужой руки

Сложное психоневрологическое расстройство, при котором одна или обе руки действуют сами по себе, вне зависимости от желания хозяина. Другое название синдрома – болезнь доктора Стренджлава – не по имени первооткрывателя, а в честь страдавшего ею главного героя одноименного фильма Кубрика, рука которого иногда сама по себе вскидывалась в нацистском приветствии.

Синдром Капграса (Иллюзия Раздвоения)

Иллюзия, состоящая в том, что другой хорошо знакомый больному человек заменяется похожим на него самозванцем — шпионом, монстром или даже инопланетянином. Часто, но не всегда является одной из форм параноидной шизофрении.

Стырил такие болячки здеся

doktorbel.livejournal.com

Сам себе психолог: 20 синдромов, о которых стоит узнать

Предлагаем вам ознакомиться с самыми необычными психологическими синдромами. Многие из них получили свои названия благодаря нашим любимым с детства сказкам, милым сердцу фильмам, знаменитым писателям.

Синдром белого кролика

Синдром белого кроликаVersta/Shutterstock.com

Вдруг мимо пробежал белый кролик с красными глазами. Конечно, ничего удивительного в этом не было. Правда, кролик на бегу говорил: «Ах, боже мой, боже мой! Я опаздываю».

Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес»

Если человек страдает синдромом белого кролика, то он постоянно испытывает чувство, что куда-то опаздывает.

Если подумать о том, в каком бешеном ритме приходится жить современному человеку, то этим синдромом явно страдает большинство населения планеты Земля. О том, как бороться с синдромом белого кролика и наконец-то начать жить спокойно, вы можете узнать здесь.

Синдром дефицита внимания (СДВ)

СиндромMegan/Flickr.com

Человек, страдающий СДВ, невнимателен, нетерпелив, ему очень сложно сконцентрироваться на чём-либо.

Бороться с СДВ достаточно сложно, но вполне возможно. О том, как это сделать, читайте здесь.

Синдром утёнка

Синдром утёнкаChris/Flicker.com

Данный синдром назван в честь утят из-за того, что утёнок принимает за мать любого, кого увидел сразу после рождения. Мамой утёнок может считать даже неодушевлённый объект.

У людей синдром утёнка проявляется следующим образом: увидев что-то впервые, человек априори начинает считать это что-то самым лучшим. А на самом деле всё может быть ровно наоборот.

Для того чтобы избавиться от синдрома утёнка, не следует принимать всё на веру. Развивайте в себе критическое мышление, анализируйте, не будьте слишком самоуверенны и не делайте поспешных выводов.

Синдром многозадачности

Синдром многозадачностиCourtney Dirks/Flickr.com

Все мы знаем, что:

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.

Но, несмотря на это, большинство из нас хватается за уйму дел сразу и в конечном итоге не может ни одно довести до конца нормально. А если подумать, сколько нервов мы на это тратим и сколько бессонных ночей проводим в попытках успеть всё и сразу, то становится страшно. О том, как нормально справляться с делами и не погружать себя в пучину многозадачности, вы можете узнать здесь.

Синдром монаха на три дня

Синдром Монаха на три дняis a belle/Flickr.com

Суть данного синдрома: вы не можете завершить начатое. Неважно что — тренировки, курсы иностранных языков, какой-то проект или что-либо ещё. Даже неважно, сколько времени вы потратили на это дело раньше: дни, недели, месяцы и даже годы — в один совсем не прекрасный момент всё это летит к чёрту.

Будет очень обидно, если вы прекратите заниматься важным для вас делом по причине своей лени, собственной неорганизованности или просто потому, что вы мастер придумывать отговорки, правда? О том, как всегда заканчивать начатое и перестать быть «монахом на три дня», вы узнаете здесь.

Синдром понедельника

Синдром понедельникаsumboid/Flickr.com

Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить.

Андрей Миронов

Любой взрослый человек, даже ответственный и организованный, хотя бы раз сталкивался с этим синдромом. Оказывается, чтобы избежать «понедельникового» синдрома, необходимо задать себе правильный темп в начале дня. О том, как это сделать, читайте в этой статье.

Синдром Алисы в стране чудес

Синдром Алисы в стране чудесLajpal_Kaur/Flickr.com

Ещё один синдром, названный в честь произведения Льюиса Кэрролла. По-научному данный синдром именуется «микропсия» и «макропсия». Человек, страдающий синдромом Алисы в стране чудес, искажённо воспринимает реальность: окружающие предметы будут казаться ему гораздо меньше или гораздо больше, чем они есть на самом деле.

Подобно героине Алисе, люди, страдающие этим синдромом, не будут понимать, где реальность, а где их искажённое восприятие.

Чаще всего данный синдром может сопутствовать мигрени, но может также возникнуть под воздействием различных психотропных препаратов.

Синдром Стендаля

Синдром СтендаляDustin Gaffke/Flickr.com

Это психическое расстройство, которое сопровождается учащённым сердцебиением, головокружением и галлюцинациями. Проявляется данный синдром тогда, когда человек, им страдающий, оказывается в местах скопления произведений изобразительного искусства: в музеях и картинных галереях. Также синдром Стендаля может вызывать чрезмерная красота природы.

Стендаль в своей книге «Неаполь и Флоренция: путешествие из Милана в Реджио» описал первое проявление этого синдрома, который впоследствии и получил своё название в честь известного французского писателя.

Флоренция, Венеция, Рим и Стамбул — города, в которых чаще всего активизируется синдром Стендаля.

Синдром Диогена

Синдром Диогенаshelby gill/Flickr.com

Люди, страдающие данным синдромом, стремятся изолировать себя от общества, пренебрежительно относятся к себе самому, невероятно скупы и тяготеют к коллекционированию различного хлама.

Яркий пример — Плюшкин из поэмы «Мёртвые души» Гоголя.

Назван синдром в честь древнегреческого философа Диогена, который, согласно легенде, жил в бочке. Однако Диоген не собирал всякий хлам и не избегал человеческого общения, поэтому ряд исследователей считает целесообразным переименовать данный синдром в синдром Плюшкина.

Синдром Амели

Фильм "Амели"Кадр из фильма «Амели»

В чём суть этого синдрома, догадываются все, кто смотрел картину французского кинорежиссёра Жан-Пьера-Жёне «Амели».

Люди, страдающие этим синдромом, периодически впадают в детство, любят наблюдать за незнакомыми людьми и делать им сюрпризы, расклеивают по городу разнообразные объявления и поздравления — в общем, перечислять можно долго и всё равно не перечислить всего, так что просто всем советую посмотреть данный фильм.

Синдром Адели

Синдром Аделиwavebreakmedia/Shutterstock.com

Синдром Адели, или любовное помешательство — страстное безответное любовное чувство.

Синдром получил своё название благодаря Адели Гюго, дочери знаменитого французского писателя Виктора Гюго.

Адель была очень красивой и одарённой девушкой, но на её психическое здоровье очень повлияла смерть старшей сестры. Позже девушка познакомилась с английским офицером Альбертом и влюбилась в него без памяти. Но влюбилась безответно: Альберт не ответил девушке взаимностью.

Она преследовала Альберта, врала всем сначала о помолвке, а потом и о женитьбе с ним. Расстроила помолвку офицера с другой девушкой и распускала слухи о том, что родила от него мертворожденного ребёнка. Конец у истории печальный: остаток жизни Адель провела в психиатрической больнице.

Несмотря на то, что всё это кажется невероятным и сильно преувеличенным, подобным синдромом страдают многие девушки и юноши.

Вряд ли можно выявить конкретные способы, которые помогут бороться с таким пагубным чувством, которое засасывает человека, подобно чёрной дыре. Просто всегда следует помнить, что «Не бывает любви несчастной…», и найти в себе силы и гордость, чтобы отказаться от человека, которому вы не нужны.

Синдром Дориана Грея

Синдром Дориана Греяzeondp/Flickr.com

Этим синдромом страдают многие молодящиеся люди, которые способны бросить все силы, деньги и собственное время на погоню за внешней молодостью и красотой. Это становится для них главной целью в жизни.

Этот синдром знаком читателям по роману Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

Данный синдром нередко самым негативным образом сказывается на психике человека и ведёт к другим психическим расстройствам.

Синдром Капгра

Синдром отрицательного двойникаℓyts/Flickr.com

Данный синдром ещё называют «бред отрицательного двойника». Подверженный данному синдрому человек уверен, что в близких ему людей вселился их двойник. Не исключает человек и такую возможность, что и в него вселился двойник, и приписывает «второму я» все негативные поступки, которые совершает самостоятельно.

Синдром Отелло

Синдром Отелло Eugene Parmon/Flickr.com

…или патологическая ревность. Страдающий данным синдромом человек постоянно ревнует свою возлюбленную / своего возлюбленного, даже если у него совсем нет никаких оснований и поводов.

От этого синдрома сходят с ума: люди постоянно следят за объектом своей любви, у них нарушен сон, они не могут нормально есть, постоянно нервничают и не могут думать ни о чём, кроме того, что им якобы изменяют.

Ангедония

Это не синдром, но ввиду важности ангедонию тоже стоит включить в данный список.

Диагноз отсутствия радостиPete Pahham/Shutterstock.com

Ангедония — диагноз отсутствия радости.
Антивоенная армия, антипожарный огонь.
Янка Дягилева

Ангедония — снижение или утрата способности получать удовольствие. У человека, страдающего ангедонией, утрачивается мотивация к деятельности, которая способна приносить удовольствие: спорту, путешествиям, любимому хобби.

Лечат ангедонию продолжительным сном и здоровым питанием, процесс реабилитации также включает в себя посещение различных заведений и мероприятий, которые должны вызвать у человека положительные эмоции. В тяжёлых случаях применяют медикаментозное лечение.

Синдром Питера Пэна

Синдром Питера ПэнаKevin Hamm/Flickr.com

Все дети, кроме одного-единственного на свете ребёнка, рано или поздно вырастают.
Джеймс Барри «Питер Пэн»

Люди, страдающие синдромом Питера Пэна, ни в коем случае не хотят взрослеть, и совсем не важно, сколько им лет — 20, 30, 40…

Таких людей называют кидалтами (взрослыми детьми).

Синдром взрывающейся головы

Синдромahhhlicia/Flickr.com

Засыпая или просыпаясь, человек может услышать громкий звук, который можно сравнить с выстрелом или криком дикого зверя. У него будет складываться ощущение, что его голова разрывается.

Синдром взрывающейся головы очень часто является следствием бешеного ритма жизни, перманентной усталости, большой загруженности делами и заботами. Чтобы справиться с данным синдромом, человеку нужен полноценный отдых, в идеале — отдых на пару дней или даже недель.

Синдром спящей красавицы

Синдром спящей красавицыviktoria/Flickr.com

По-научному данный синдром называется синдромом Клейне — Левина. Страдающим данным синдромом присуща чрезмерная сонливость (18 часов сна, а иногда и того больше), а если им не давать спать, они становятся раздражительными и агрессивными.

Синдром Мюнгхаузена

Синдром МюнгхаузенаAlexander Raths/Shutterstock.com

Подверженный данному синдрому постоянно симулирует различные болезни, а потом ищет медицинской помощи. Страдающие этим синдромом, как правило, умны, изобретательны и находчивы, обладают обширными познаниями в области медицины.

Синдром гурмана

Синдром гурманаBrent Hofacker/Flickr.com

Чрезмерное увлечение изысканной и, как правило, дорогостоящей едой. Синдром этот не опасен для жизни и здоровья человека, но вот для кошелька он достаточно плачевен.

А какие необычные синдромы знакомы вам? Делитесь в комментариях.

lifehacker.ru

Значение слова «синдро́м»

а, м.

[syndrome стечение]

1. Мед.Сочетание наиболее характерных симптомов какого-л. заболевания.

Болевой синдром. Снятие похмельного синдрома. Как бороться с синдромом хронической усталости?

абстинентный синдром

См. Абстинентный (3 зн.).

адаптационный синдром

См. Адаптационный.

аллергический синдром

См. Аллергический.

пароксизмальный синдром

См. Пароксизмальный (1 зн.).

синдром Дауна

То же, что болезнь Дауна.

синдром приобретенного иммунодефицита

См. Иммунодефицит.

2. Перен.Совокупность признаков какого-л. общественного явления, события, обычно имеющего негативные последствия; комплекс психологических реакций общества (или отдельных его членов) на эти события.

Балканский, кавказский синдром. Политический синдром. Синдром недоверия прессе.

афганский синдром

Болезненное состояние психики участников войны в Афганистане (1979-1989 гг.), приводящее к неприятию действительности.

— Впервые такое состояние описано американскими психологами после завершения вьетнамской войны, в психиатрию вошло под названием поствьетнамского. Отмечено также во время чеченской кампании.

посттоталитарный синдром

См. Посттоталитарный.

чернобыльский синдром

Совокупность экологических, экономических, этнических проблем и других последствий аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г.

Энциклопедическая информация Синдром — устойчивое сочетание признаков (симптомов). В современной медицине выделяют около 1500 синдромов. Многие из них названы именами первооткрывателей или больных, у которых они были впервые отмечены, а иногда литературных персонажей. Например, синдром Морганьи — Адамса — Стокса — это приступообразное малокровие головного мозга, вызванное блокадой сердца и проявляющееся обмороками, судорожными припадками, синдром Мюнхгаузена — проявление психического расстройства, при котором больные жалуются на мнимые нарушения деятельности различных органов, кровотечения. Синдром не равнозначен болезни, так как причины его могут быть различны, например менингеальный синдром (раздражение мозговых оболочек) может быть следствием нарушения мозгового кровообращения или менингококковой инфекции. Синдромная диагностика позволяет врачу организовать неотложную помощь при различных заболеваниях. (Д. А. Ниаури)

rus-gos.spbu.ru

Значение слова СИНДРОМ. Что такое СИНДРОМ?

 • СИНДРО́М, -а, м. Мед. Определенное сочетание признаков болезни, обусловленных единым механизмом развития заболевания и патологических процессов.

  [От греч. συνδρομή — стечение, соединение многих]

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

 • Синдро́м (др.-греч. συνδρομή . греч. syndrome — «стечение, скопление»; от συν- «с-», «со-» + δρόμος «бег, движение») — совокупность симптомов с общими этиологией и патогенезом. В широком смысле синдром представляет собой комплекс органически связанных между собой признаков, объединенных единым механизмом возникновения и развития рассматриваемого явления, не обязательно связанного с патологией (заболеванием).

Источник: Википедия

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Когда-нибудь я тоже научусь различать смыслы слов.

В каком смысле употребляется прилагательное яркий в отрывке:

Когда в человеке чрезмерно преобладает творчество, мир для него становиться скушен, ему хочется больше ярких красок и впечатлений.

В прямом
смысле

В переносном
смысле

Это устойчивое
выражение

Это другое
прилагательное

kartaslov.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *